SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím s tím, aby FFS Energy s.r.o., IČO 095 26 081, se sídlem na Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, (Správce ve smyslu GDPR), aby v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala níže uvedené osobní údaje, a to za účelem doplnění dotazníku, vytvoření související smluvní dokumentace a pro marketingové účely.

Zároveň je na základě tohoto souhlasu společnost FFS Energy s.r.o. oprávněna mne dále kontaktovat s jinými obchodními nabídkami.

Zpracování je prováděno FFS Energy, osobní údaje však pro FFS Energy mohou zpracovávat i její obchodní zástupci.

Souhlas se rovněž uděluje pro předávání osobních údajů obchodním partnerům FFS Energy s.r.o., a to v nezbytném rozsahu pro vytvoření smluvní dokumentace (cenová nabídka, návrh smlouvy). 

FFS Energy zpracuje následující údaje:

 • jméno a příjmení

 • trvalý pobyt

 • název společnosti

 • e-mail

 • telefonní číslo

 • údaje o vlastněných nemovitostech a jejich identifikace

Souhlas je udělován na dobu 5 let.

Vaše práva:

 • Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a máte právo ho kdykoliv odvolat, případně ho odvolat pouze ve vztahu k některé z jeho částí, a to odesláním zprávy na adresu [doplnit email]. Odvoláním tohoto souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů do momentu odvolání.

 • Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

 • Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.